BEGONIA CARS 

Heirweg 51  -  9840 De Pinte

09/385 42 82

Luchthaven vervoer


Zaventem vertrek


Zaventem aankomsten


Webmaster RTS Eke

Bewaren van persoonlijke gegevens

Begonia Cars bewaart de persoonlijke gegevens die u aan haar doorgeeft en dit in het kader van haar taak van eigen belang. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.


Toegang tot informatie en rechtzetting

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website en abonnees op onze nieuwsbrieven toegang tot de informatie die wij van hen bijhouden. Ook kan u onjuiste gegevens steeds laten rechtzetten. Hiertoe kan u ons contacteren op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.


Logfiles over websitegebruik

Sommige informatie op de website wordt geregistreerd in log files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden onder meer om het websitegebruik na te gaan en de website aan te passen. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens maar wel gegevens over uw PC (OS en browser).


Links naar andere websites

Deze site kan verbindingen ('links') of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.


Contact

Begonia Cars      tel  +32/ (0)9 385 42 82

Privacy